Bliv frivillig og gør en forskel for alle i og omkring KLG Badminton

Sport skaber fællesskaber, og vi har i KLG Badminton plejet fællesskabet igennem flere årtier. For at vi kan fortsætte dette arbejde og fortsætte med, at tilbyde vores medlemmer en stærk klub, gode faciliteter og et stærkt trænerteamet, har vi brug for flere frivillige til at gøre en forskel. Klubben har fordoblet antallet af ungdomsspillere det seneste år, og har nu 64 ungdomsspillere og xx motionister. Kom og vær´ med til at bidrage til fortsat vækst i klubben.  

I takt med at bestyrelsen udvides søger KLG Badminton 3-5 nye bestyrelsesmedlemmer. Foruden bestyrelsesmedlemmer søger vi også frivillige til at være ansvarlig for konkrete arbejdsopgaver og deltage som repræsentant i arbejdsudvalg, alle opgaver vi som klub har brug for din hjælp til. I dag drager klubben allerede stor glæde af den hjælp der kommer fra forældrenes side, denne forældreinddragelse forventes at udvides i den kommende sæson. Din hjælp vil gøre en forskel for både klubben, vores mange spillere samt for Lind som helhed. 

Om dig:
Vi søger dig, som evt. kan komme med ny inspiration og nye ideer, og samtidig hjælpe med konkrete opgaver. Du er ansvarsbevidst og brænder for at være med til at videreudvikle KLG Badminton, og arbejde for klubbens værdier– sportslig udvikling og det sociale sammenhold 

Vi kan tilbyde: 
Stor indflydelse og mulighed for at arbejde med den type opgaver du brænder mest for. Klubben har en flad organisation, hvorfor der er kort vej fra tanke til handling. Stor indsigt i foreningslivet i Lind. Stærkt netværk på tværs af klubberne. Et stærkt trænerteam, stærke ressourcer i og omkring bestyrelsen og god forældreopbakning 

Som bestyrelsesmedlem sidder du typisk i en to årige periode, har stemmeret i bestyrelsen og deltager på ca. 8 årlige møder. Du har en bestemt rolle i teamet, med konkrete opgaver, og skal forvente at bruge ca. 6-8 timer inkl. mødeaktivitet månedlig. Du vil have mulighed for at sidde med varierende opgaver/ad hoc eller mere rutineprægede – det er op til dig.

Stil op som kandidat til årets generalforsamling pr. 27. april og meddel dit kandidatur på skrift til rikke.bastrup@gmail.com senest den 1. april: 

Vi mangler fra 27. april følgende roller: 

  • En kassèr 
  • En næstformand 
  • 1-3 bestyrelsesmedlemmer 

Som frivillige hjælper uden bestyrelsesansvar. Du sidder i en 1 årige periode til en af nedenstående opgaver. Vi mangler konkret hjælp til nedenstående opgaver, med tiltrædelse snarest muligt: 

  • En repræsentant i udvalget ”gør en forskel for Lind” – her vil du være bindeled mellem MCH og de frivillige kræfter, der alle står sammen om at samle penge ind til klubber under KLG paraplyen. I udvalget vil du arbejde sammen med en repræsentant fra hver af de øvrige sportsgrene. Du skal forvente ca. 3-5 timers arbejde pr. måned, dog vil sæsonudsving forekomme afhængig af events i Boxen og MCH. 
  • En repræsentant til Byfestudvalget. Du vil være med til ideudvikle, koordinere og planlægge byfesten. Sammen med en anden repræsentant fra badminton, vil I sammen være ansvarlig for en enkelt aktivitet. Du skal forvente ca. 8 møder i perioden februar til oktober samt få timers arbejde mellem møderne. Herudover vil du være med i uddelingen af byfestavisen samt under selve byfesten. 
  • Klubtøjsansvarlig – du vil stå for koordinering mellem bestyrelsen, sponsorer og leverandør af klubtøj – du skal forvente ca. 5 timers arbejder månedligt i august, september og oktober. 
  • En Conventus-ansvarlig. Du vil løbende stå for, at fremsende diverse beskeder til klubbens medlemmer på vegne af bestyrelsen. Du vil indsamle tilmeldingsoplysninger og videresende til trænere og stævnearrangører. Forventet tidsforbrug mellem 3-5 timer månedligt. 
  • To repræsentanter til Lind Outdoor projektetJeres opgaver vil i første omgang være at finde ambassadører til brug for indsamlingen. Du må forvente at skulle bruge ca. 2 aftenener pr. måned samt nogle timer en lørdag og søndag i april, hvor indsamlingen vil foregå. Som repræsentant vil du skulle bidrage i en ca. 6 mdr. periode. 

Kontakt Formanden Rikke Frølund-Bastrup ved spørgsmål og hør` nærmere omkring tilmeldingsmuligheder. Sammen kan vi gøre KLG Badminton til en endnu bedre klubkom og vær` med til at gøre en forskel skabe rammerne og have indflydelse

 Vi byder dig velkommen på holdet 

Bestyrelsen – skal dog gøre opmærksom på, at sidst vi var samlet var der afbud fra Lisa Knudsen, men bestyrelsen tæller i alt 5 personer.